Úvodní ustanovení

Penzion Mille (dále jen "Penzion") si velmi váží důvěry svých hostů a závazku chránit jejich osobní údaje. Tento dokument podrobně popisuje zásady ochrany osobních údajů, které Penzion Mille uplatňuje v souvislosti se shromažďováním, používáním a ochranou osobních údajů poskytovaných hosty, návštěvníky naší webové stránky a uživateli našich služeb. Celý proces ochrany osobních údajů provádíme s maximální péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropské unie GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Důraz kládeme na transparentní a férový přístup, a proto vás chceme co nejlépe informovat o tom, jaké údaje shromažďujeme, proč je potřebujeme, jak je chráníme a jaké jsou vaše práva.

Osobní údaje, které zpracováváme

Pro účely poskytování svých služeb shromažďuje Penzion Mille různé kategorie osobních údajů. Zahrnují, ale nejsou omezené na, jméno, příjmení, kontaktní údaje jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla, adresu bydliště, informace o platbách, preferencích ubytování a stravování, a dalších. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro vyřízení rezervací, komunikaci s hosty, poskytování personalizovaných služeb, a také pro zajišťování interních administrativních procesů a správného fungování služeb Penzionu.

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme pevnými pravidly a postupy. Každý z našich zaměstnanců a spolupracovníků, kteří přicházejí do styku s osobními údaji, je řádně proškolen v oblasti ochrany osobních údajů. Všechny shromážděné informace jsou uchovávány v bezpečném prostředí s vhodnými technickými a organizačními opatřeními, které brání neoprávněnému přístupu, zneužití, ztrátě nebo poškození údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro jasně definované účely a jsou uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo dobu nezbytnou pro splnění účelu jejich zpracování.

Práva subjektů údajů

V souladu s příslušnými právními předpisy máte jako host Penzionu Mille řadu práv v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů. Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, opravu nepřesných údajů, jejich výmaz nebo omezení zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a požadovat přenositelnost údajů. Pro uplatnění těchto práv nás můžete kdykoli kontaktovat pomocí emailové adresy [email protected] nebo nás navštívit na adrese Rybářská 280, 381 01 Český Krumlov, Česká republika.

Kontaktní informace

Podrobné kontaktní informace pro vás zveřejňujeme, abyste měli možnost nás kdykoli snadno kontaktovat s jakýmikoliv dotazy nebo obavami ohledně zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kontaktovat na emailové adrese [email protected] nebo na poštovní adrese Liběna Marešová, Rybářská 280, 381 01 Český Krumlov, Česká republika.

Post-Comment