Z historie a geografie pramene Labe

Jedna z největších a nejdéle sledovaných záhad českých hydrologů a milovníků přírody spočívá v pravém počátku řeky Labe. Tato živá voda, vznikající v srdci Krkonoš, vyvěrá na úbočí hory Labský důl, konkrétně z lokality známější jako pramen Labe. Ale věděli jste, že samotný název 'pramen Labe' není jediné označení, jakým se tato krásná přírodní památka vyznačuje?

Striktně vzato, pramen by se měl nazývat podle místa, kde počíná tok řeky. V případě Labe se však naráží na několik menších vodotečí sbíhajících se v jedno místo, odkud řeka oficiálně začíná svou dlouhou cestu přes Českou republiku do Německa. Jedna z prvních zmínek o prameni pochází z kronik a map 16. století, kdy byly Krkonoše ještě značně neznámé a nedostupné. Geografické polohy a názvy se v té době měnily, ale později, s příchodem detailnějších map a pečlivějších průzkumů, byla lokalita pramene Labe přesněji určena a pojmenována.

Kromě toho, pramen Labe také skrývá zajímavost týkající se jeho názvu v různých jazycích. V němčině se řeka jmenuje Elbe, což může při sledování jejího toku přes různé země vést k záměně. Důležité je, že nezáleží na tom, jak jí říkáme, Labe si zachovává svou nezaměnitelnou krásu a význam pro celou Evropu.

Pramen Labe jako destinace turistů a významný vodní zdroj

Návštěva pramene Labe je pro mnoho Čechů a turistů zahraničních téměř rituální záležitostí. Tentokrát ne pojedeme na obyčejný výlet, ale podíváme se bliže na to, co všechno tato lokalita nabízí a proč by každý měl tento kout České republiky zažít. Kromě nádherných výhledů na krkonošské panorama nabízí pramen Labe nevídaný klid a pocit spojení s přírodou. V okolí nechybí naučné stezky, které poskytují zajímavé informace nejen o samotném prameni, ale i o fauně a flóře Krkonoš.

Jedním z tipů pro návštěvníky je vzít si s sebou malou láhev a naplnit ji vodou přímo z pramene. Voda z Labe je proslulá svou čistotou a mnozí ji považují za symbol čistoty a nového začátku. Při výletu k prameni nezapomeňte, že respect k přírodě je na prvním místě; uchovejte místo tak, aby si jeho kouzlo mohli užít i další návštěvníci.

Post-Comment